Модули

Платформата предлага разнообразие от модули, които систематизират и автоматизират Вашата работа

Модул Анализи

директна връзка с програма за маркиране, от която ще се предават данни за продажби и оборот
автоматизиран анализ на обекта на дневна, месечна и годишна база
подробни доклади по часове, единици, персонал и зони, подпомагащи оптимизацията
подробни доклади за разходите по доставчик, единици и сравнителен анализ за отминали периоди
индикатори за увеличаване на разходите и индикативен бюджет за увеличението в бъдещ период
каса – системата генерира автоматично каса и всеки с необходимия достъп вижда в реално време състоянието на касата

Модул Заплати и персонал

цялостно лично досие – вкл. прикрепени документи и лесно счетоводство
автоматизиран калкулатор на заплатите за всеки служител за даден период
личен достъп до системата на служителя, за да следи собствената си производителност
автоматична подготовка на заплатите спрямо предефинирани условия на дружеството
автоматизиране на отпуските за всеки от служителите – оставащи дни и бонуси

Модул График

автоматично генериране на седмичен и месечен график
система за молба за кратък отпуск
система за молба за промяна на график
автоматична система за създаване на зони спрямо графика и промените в него

Модул Инвентаризация

автоматична инвентаризация и преглед
автоматично създаване на заявки за допълване на нивото на запасите
индикации при спадане на нивото на запасите до предварително зададени величини

Модул Органайзер

възможност за генериране на дефинирани задачи със срокове и статуси на изпълнение
известие, когато дадена задача е изпълнена или коментирана
персонална промяна на началния екран за всеки потребител според зададени приоритети